A britek kitiltanák a képzetlen kelet-európai bevándorlókat

Lengyelek, takarodjatok - nyomdafestéket nem tűrő falfirkák Londonban.

Az európai országokból érkező képzetlen bevándorlók tömege volt az egyik fő indoka annak, hogy a britek népszavazással döntöttek az Európai Unióból kilépésről. Egy új javaslat szerint a kelet-európaiak bevándorlására ugyanazon szabályozás vonatkozna, mint a harmadik ország béli állampolgárokra.

Egy brit újságíró, David Goodhart, a Policy Exchange agytröszt demográfiáért felelős igazgatója január 31-én kiadott egy tanulmányt, melyben kezdeményezi a képzetlen munkaerő beáramlásának korlátozását az Egyesült Királyságban. Az elgondolás szerint az Európai Unió keleti tagállamaiból érkezőkre ugyanaz a szabályozás kellene vonatkozzon, mint a harmadik ország béli állampolgárokra, például az Ausztráliából és Indiából érkezőkre.

A szerző közlése szerint a munkaerő szabad áramlásának megszüntetése nélküli Brexit egyrészt megvalósíthatatlan, másrészt nemkívánatos, mert az EU keleti tagállamaiból érkező bevándorlók tömege volt a Brexit-szavazás egyik legfontosabb tényezője. Az elgondolás szerint, a Brexit utáni állapotok közepette is garantálni kell “a szabad mozgás elvének egy korlátozott formáját”, ami főleg a diákokra és szakképzett munkaerőre vonatkozna, ugyanakkor jelentősen lekorlátozná a képzetlen munkaerő beözönlését. Goodhart ugyanakkor nem változtatna a turistákra és az EU-ból érkező diákokra vonatkozó szabályozáson.

A szerző egyúttal arra kéri a kormányt, hogy garantálja a jelenlegi státusz megtartását annak a 3 millió európai állampolgárnak, aki jelenleg az Egyesült Királyság területén él.

A kilépési kampányt követően 2016. június 23-án a brit választók 51,81%-a szavazott az Európai Unióból kilépésre, és 48,11%-uk a maradásra. A brit kormány 2017. március 29-én életbe léptette a lisszaboni szerződés 50. cikkelyét, ezzel meghatározva azt a kétéves időintervallumot, melynek keretén belül megállapodásra kell jutni a kilépés után érvénybe lépő új szabályozásról.