Akár pap is lehet, csak propagandának jó legyen

A minden vallást a sötét középkor maradványának tartó ateista liberálisok akár egyházi személyt is hajlandóak reklámozni, ha az olyan dolgokat mond, ami politikai ellenfeleik megítélésének rontására felhasználható.

Hosszas interjút adott Simicska Lajos újságának Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke. Az általa mondottakat az ország összes liberális sajtóorgánuma kritika nélkül átvette, annak ellenére, hogy korábban tűzzel-vassal üldözték azt, amit most az általuk reklámozott személy folytat.

Iványi a Magyar Nemzet nevű újságnak nyilatkozva a több mint két és fél ezer évvel ezelőtti Görögország tapasztalataival indokolta, hogy a XXI. században Magyarországon papok is kormányellenes politikát kell folytassanak. Az általa mondottaknak médiafelületet adott szinte az összes liberális sajtóorgánum, melynek alkalmazottai egyébként olyan nézeteket képviselnek, miszerint a XXI. Században vallási vezetők és egyházi személyek nem kellene beleszóljanak a közélet folyásába.

Ez a kiterjedt sajtótámogatás nem véletlen; az Iványi nyilatkozatát kritika nélkül leközlő sajtóorgánumok többsége kifejezetten Amerika-barát nézeteket képvisel, fent említett tevékenységük pedig illeszkedik az amerikai külügyminiszter hónapokkal ezelőtti kijelentéséhez, miszerint

az amerikai nemzetbiztonsági érdekérvényesítés során előtérbe kerül a vallási vezetőkkel és egyházi személyekkel folytatott kapcsolatépítés.

John Kerry amerikai külügyminiszter április végén Houstonban, a Rice University rendezvényén beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a világ minden egyes országában fokozza az amerikai diplomaták vallással kapcsolatos képzését, és az amerikai nemzetbiztonsági érdekérvényesítés részeként kapcsolatokat épít a helyi vallási vezetőkkel. Az amerikai külügyminiszter kijelentését követően Magyarországon is ébredezni kezdtek a kormányellenes egyházi személyek, akik emellett feltűnően gyakran médiafelületet kapnak a liberális sajtóorgánumokban.

Május közepén, alig két héttel John Kerry beszéde után Fabinyi Tamás evangélikus püspök Simicska Lajos újságában, a Magyar Nemzetben nyilatkozott a korrupció elleni harc fontosságáról. Fabinyi akkor felszólította az eddig “alvó” kormányellenes egyházi személyeket, hogy ébredjenek, és aktívan vegyék ki részüket a korrupció elleni harcból. Az Index.hu, amerikai tulajdonban lévő sajtóorgánum akkor is médiafelületet adott és pozitív alakként mutatta fel az egyházi személyt, ahogy később a Népszabadság által közölt híranyag kapcsán sem a világi ügyekbe beavatkozó bigott papokról beszéltek.

A Népszabadság hetekkel ezelőtt gazdasági okok miatt befejezte működését, így Iványi nyilatkozatát ma már eggyel kevesebb sajtóorgánum tudta leközölni.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke – összhangban Fabinyi Tamás májusi ébresztő-üzenetével – azt mondta, a papoknak példát kell mutatniuk, és tevőlegesen részt kell venniük a politikában. Elmondása szerint a magyar kormányfő el fog kárhozni, és ha véletlen találkozna vele, ezt nem mulasztaná el megemlíteni neki.

Külön említendő, hogy az utóbbi hónapokban látványosan aktivizálódó kormányellenes papok felszólalásait főként a szélsőségesen Amerika-barát nézeteket valló sajtóorgánumok terjesztik. A Magyar Nemzet ahhoz a Simicska Lajoshoz köthető, aki sajtóinformációk szerint a „keleti nyitás politikája” miatt különbözött össze Orbán Viktorral, valamint, akiről a Bilderberg csoport koppenhágai találkozóján részt vevő Bajnai Gordon azt mondta; azt a megbízást kapta a rejtélyes külföldi találkozón, hogy meg kell nyernie Simicskát a Bilderberg magyarországi szponzorának. (A Bilderberg csoport egy olyan, befolyásos politikusokból és üzletemberekből álló nemzetközi közösség, akik az amerikai hegemóniára épülő egypólusú világrend fenntartásában érdekeltek.)

Iványi – és már kormányellenes vallási vezetők – nyilatkozatait rendszeresen közli az Index.hu nevű liberális sajtóorgánum is. Június 27-én az Origo számolt be arról, hogy az Indexet egy amerikai üzletember, John Michael McNutt vásárolta meg. Az amerikai tulajdonban lévő lap láthatóan teljes mértékben követi a John Kerry által kijelölt irányt. Emellett nem árt megemlíteni, hogy ez a bizonyos John Michael McNutt ugyanaz a személy, aki a nemrég beszüntetett Class FM-et működtette. Úgy tűnik, Magyarországon működő, amerikai tulajdonban lévő amerikai médiafelületek valamilyen oknál fogva kormányellenes személyek megszólaltatásával próbálnak különböző irányokból nyomást gyakorolni Magyarország kormányára.

Azáltal, hogy a liberális sajtóorgánumok kormányellenes vallási személyek nyilatkozatait közlik, nem csak nyíltan együttműködnek az amerikai nemzetbiztonsági érvényesítés John Kerry által megnevezett irányvonalával, de emellett saját olvasóikat is szembe köpik. Ezek a sajtóorgánumok egészen addig, míg az amerikai külügyminiszter ki nem jelölte új irányként a vallási vezetőkkel való kapcsolatépítést, olyan véleményeket közöltek az egyházi személyek közéleti tevékenységével kapcsolatban, miszerint minden vallás csak a sötét középkor maradványa, és az egyházi személyek, vallási vezetők egyáltalán nem is lenne szabad beleszóljanak a közélet alakulásába. Az amerikai külügyminiszter világos útmutatása azonban hamar feloldotta a gátlásaikat; ma már barátként tekintenek minden vallásos személyre, aki hajlandó kormányellenes agitációt folytatni. Akár pap is lehet, csak propaganda-célokra felhasználható legyen.